top of page

DENIZLI ENERJI SANTRALI

DENIZLI

2010

RWE-TURCAS ortaklığı ile Denizli ili, Kaklık bölgesinde kurulan Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik santralinin Vana binası ve kontrol binasının statik projeleri firmamız tarafından hazırlanmıştır. 800MW elektrik üretim kapasitesi ile bölgenin enerjisini sağlayan santral, çokuluslu bir çalışmanın ürünü olarak halen faaliyettedir.

bottom of page