top of page

HİZMETLERİMİZ

Projelerinizi fizibilite (uygulanabilirlik) çalışması aşamasından imalat danışmanlığına kadar ilerleyen süreçte tüm paydaşları dahil ederek birlikte yürütüyoruz. Hayallerinizi paylaşıyoruz...

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Yapılacak yatırımın uygunluğu, gerekliliği, karlılığı gibi proje öncesi fikir tasarımını birlikte şekillendirip işletme maliyetlerini en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

UYGULAMA PROJELERİ

İşverenin talebine göre ruhsat projesine ilave olarak uygulama projelerini de hazırlıyoruz. Uygulama projelerinde malzeme seçimleri, imalat detayları (Islak mekan, doğrama, merdiven, çatı vb. mekanların detayları), çevre tanzim detayları, nokta detayları, mahal listeleri, duvar-döşeme açılımları gibi imalata yönelik tüm detayları hazırlıyoruz. 

RÖLEVE (MEVCUT DURUM) PROJESİ HİZMETLERİ

Mevcut binaların güçlendirilmesi, ilave bölümler yapılması, sanayi tesislerinde bina içi veya dışında yapılacak ilave bölümlerle ilgili sahada mevcut durum çalışmalarını yürütüyoruz. Saha elemanlarımız röleve ve harita okumaları ile mevcut durumu doğru bir şekilde projeye yansıtıyorlar.

METRAJ-KEŞİF HİZMETLERİ

İmalata yönelik tüm projenin İnşaat, Mekanik ve Elektrik metrajlarını detaylı olarak hazırlayıp ilgili fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının güncel tarifelerine göre düzenleyerek yapı yaklaşık maliyeti ve ihale dosyalarını oluşturuyoruz. İşveren hem toplam yapı maliyetini hem de (İmalatçının çalışma programına göre) aylık giderlerini düzenli bir şekilde  görme imkanına kavuşuyor.

AVAN (ÖN TASARIM) PROJELERİ

Tasarlanacak yapıları; kullanım konforu, engelli erişimi gibi kullanım esnasındaki verimlilik kriterlerini göz önünde bulundurarak ön tasarım halinde işverene sunarak uygunluk onayı alıyoruz. Diğer disiplinlerin çalışmalarını daha verimli şekilde sürdürebilmesi için yapının üç boyutlu tasarımını ve görsellerini de ön tasarım aşamasında sunmaktayız.

İMALAT DANIŞMANLIĞI

Fizibilite aşamasından imalatın tamamlanmasına kadar her aşamada imalata dair danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Talep edildiği taktirde; şantiye yerleşimi, iş programı (imalatçıya göre), ilerleme raporları, projeye uygunluk kontrolleri de firmamız tarafından sunulmaktadır.

bottom of page